تماس با ما
تماس با ما

آدرس نیروگاه

تبریز، جاده تبریز-هریس، کیلومتر ۶۰

۰۴۱-۴۳۴۷۲۵۷۴