سهامداران

Slide شرکت مولد نیروگاهی هریس موسسه
تامین
آتیه بانک سپه
شرکت مدیریت
تانا انرژی
شرکت مولد
نیروگاهی الوند
شرکت
بازرگانی طرح
و اندیشه
مدیریت انرژی تابان هور
لینک های مرتبط

سهامداران نیروگاه هریس، سهامدارن

آدرس دفتر مرکزی

تلفن: ۲۲۰۳۵۳۲۰-۰۲۱

نمابر: ۲۲۰۳۵۹۴۰-۰۲۱

پست الکترونیک: info@heris-pp.com