بالاترین راندمان

     راندمان واحد نیروگاهی عبارت است از توان الکتریکی تولید شده توسط واحد که بازای انرژی سوخت ورودی به سیکل حاصل می گردد. بعنوان مثال منظور از راندمان 30 درصد این است که 30 درصد از انرژی حرارتی ورودی به سیستم به انرژی الکتریکی تبدیل می گردد. لذا هر چه راندمان واحد نیروگاهی بیشتر باشد بازای مقدار سوخت ثابت مصرف شده انرژی بیشتری تولید نموده و علاوه بر مشارکت مطلوب در تامین برق کشور، موجب کاهش مصرف سوخت و ذخیره منابع برای نسل های بعد خواهد شد. راندمان نیروگاه سیکل ترکیبی هریس که از نوع کلاس F  می باشد در بخش سیکل گازی بدون بهره برداری از واحد بخار(open cycle) تقریبا 40 درصد بوده و در صورت بهره برداری همزمان از واحدهای گاز و بخار(combined cycle ) نیز تقریبا برابر 58 درصد می باشد که در مقایسه با نیروگاههای حرارتی ورژن پایین تر نصب شده در کشور ( در ورژن های قدیمی راندمان گازی تقریبا برابر 32 درصد و در ترکیبی نیز برابر 46 درصد می باشد.) چه در بخش گازی و چه در بخش ترکیبی دارای راندمان بیشتری می باشند.