توان تولید 490 مگاوات

   یکی از مشخصه های واحد های نیروگاهی توان تولیدی آن می باشد. توان تولیدی توربین گازی کلاسF  که در نیروگاه هریس مورد بهره برداری قرار می گیرد در شرایط ایزو برابر 310 مگاوات می باشد که در مقایسه با توربین های کلاس E  (که به مقیاس فراوان در کشور نصب شده اند و توان تولیدی آنها تقریبا برابر 160 مگاوات می باشد.) دارای توان به مراتب بالاتری می باشند و همچنین توربین بخار نصب شده در نیروگاه سیکل ترکیبی هریس قابلیت تولید 180 مگاوات را دارا می باشد که در مجموع توان بلوک سیکل ترکیبی برابر 490 مگاوات در شرایط ایزو می باشد. توربین گازی نصب شده در نیروگاه هریس از نوع کلاس F  بوده و دارای 15 مرحله پره کمپرسور و 4 مرحله پره توربین می باشد. توربین بخار نیز از نوع MT15 با قابلیت تولید 180 مگاوات می باشد که سیستم HRSG مربوط به آن 3 فشاره بوده و دارای درام های LP ، IP و HP می باشد و  سیستم کندانسور آن نیز ACC می باشد.