مدیریت انرژی امید تابان هور
شرکت تابان هور

 

خيابان آفريقا- خيابان طاهري- نبش کوچه ايثار

مديريت و سرمايه‌گذاري و مشارکت در کليه طرح‌‌هاي صنعتي برق و انرژي، ترانزيت و انجام معاملات و مطالعات فني و اقتصادي و مالي در زمينه برق و انرژي

شرکت مديريت انرژي اميد تابان هور (سهامي خاص) جزو شرکت‌‌هاي زيرمجموعه گروه مديريت سرمايه‌گذاري اميد است. شاخص‌‌هاي اصلي و مهم صنعت برق در برنامه‌‌هاي پنجم و ششم توسعه اقتصادي کشور در بخش صنعت برق و انرژي مورد توجه بيشتري قرار گرفته است. بهره‌برداري از تأسيسات جديد با توجه به رشد تقاضاي انرژي الکتريکي در کشور، هماهنگ کردن آن‌ها با مجموعه تأسيسات موجود و بالا بردن کيفيت بهره‌برداري و خدمت‌رساني به مشترکين و بهينه‌سازي هزينه‌‌هاي توليد انرژي با استفاده از پيشرفت‌‌هاي مداوم دانش فني که کوشش‌‌ها و سرمايه‌گذاري‌‌هاي بسياري را طلب مي‌کند ، همگي در افق ديد و دستور کار آينده صنعت برق قرار دارند.