بروزترین تکنولوژی

    توربین گازی نصب شده در نیروگاه سیکل ترکیبی هریس از نوع کلاس F   می باشد که دارای توان تولیدی 310 مگاوات و راندمان 40 درصد در شرایط ایزو می باشد. قبل از کلاس F  بالاترین توربین گازی که در کشور به تعداد زیاد نصب و مورد بهره برداری قرار گرفته بود توربین کلاس E بود که در ایران به نام V94.2 شناخته می شد که در شرایط ایزو توان تولیدی آنها تقریبا برابر 160 مگاوات و راندمان آنها نیز تقریبا برابر 32 درصد می باشد. با توجه به اینکه میزان توان تولیدی توسط یک واحد و همچنین راندمان آن از معیارهای بسیار مهم در مباحث تکنولوژی ساخت واحدهای نیروگاهی می باشد، با مقایسه توربین گازی کلاس F با ورژن های قبلی از نظر میزان تولید و راندمان مشخص می گردد که این نوع توربین در شرایط بالاتری نسبت به سایر توربین های گازی قرار دارد.